odpowiedzi

 

Zachęcam do zapoznania się z odpowiedziami na zadane już pytania. Zapraszam również do zadania własnych pytań oraz zapoznania się z archiwami otwartego dialogu ze społecznością Uczelni podczas dwóch kadencji rektorskich w latach 1999-2005.

2018-08-16
Gość serwisu pisze: [ limit przeniesień na st. dzienne ]
Dzień dobry,
zgodnie z Regulaminem Studiów „możliwość przeniesienia na studia prowadzone w formie stacjonarnej dotyczy wyłącznie studentów (…) którzy osiągnęli najwyższą skumulowaną średnią ocen…”
Wedle Zarządzenia nr 22 limit przeniesień ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne wynosi
3% ogólnej liczby studentów, studiujących na danym semestrze i FORMIE STUDIÓW, określonej na dzień rozpoczęcia pierwszego terminu sesji egzaminacyjnej.
PYTANIE:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez „formę studiów”. Czy osobny limit 3% jest obliczany dla studentów sobotnio-niedzielnych oraz osobny limit 3% dla studentów popołudniowych, czy też limit 3% dotyczy ogólnie studiów niestacjonarnych?

Dziękuję za odpowiedź.

Zgodnie z ustawą formy są dwie: studia stacjonarne i studia niestacjonarne. Tak więc limit jest liczony według liczby ogólnej studentów studiów niestacjonarnych.

2018-08-10
Gość serwisu pisze: Dzień Dobry,

Panie Rektorze, czy na SGH w przypadku studiów licencjackich stacjonarnych istnieje możliwość zwolnienia z realizacji lektoratu na podstawie certyfikatu; czy studenci studiujący jednocześnie na SGH i UW mogą zaliczać lekotraty tylko na jednej z uczelni uzyskując zaliczenie na drugiej?

Pozdrawiam,
A.

Wszystkie informacje w tym zakresie podaje CNJO:

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/CNJO/ogloszenia/zwolnienia/Strony/default.aspx

2018-08-03
Głodomór pisze: Panie Rektorze, czy nie da się czegoś zrobić z poziomem jedzenia w Jajku, a raczej z jego temperaturą? Wprawdzie teraz jest gorąco, więc problem nie jest może aż tak dokuczliwy, mianowicie podawane tam posiłki są ledwo ciepłe.

Serwujący dania odmawiają gdy się prosi o cieplejsze?

2018-07-30
Rafał Malcharek pisze: Szanowny Panie Profesorze.

Uprzejmie proszę o radę dotyczącą wyboru studiów doktoranckich w Polsce. Od obrony mojej pracy mgr z ekonomii upłynęło 18 lat. W tym czasie, też pod wpływem doświadczenia zawodowego (jestem kontrolerem NIK), dojrzały we mnie poglądy liberalne na gospodarkę. Myślę o studiach doktoranckich, ale chciałbym je zrobić w otoczeniu, które ceni sobie bardziej myśli M. Friedmana niż J.M. Keynesa. Czy ten podział jest zdaniem Pana Profesora nadal aktualny, a jeżeli tak to gdzie, pod czyim kierunkiem, robić doktorat?

Autorytet w tych sprawach, prof.Bartkowiak tak mi odpisał:
Studiując rozwój myśli ekonomicznej, należy zapoznać się z poglądami zarówno Keynesa, jak i Friedmana, tym bardziej że nie sposób zrozumieć myśl drugiego autora bez zrozumienia myśli pierwszego.
W SGH analizuje się poglądy różnych autorów. Zapewne ci wszyscy autorzy mają u nas swoich zwolenników, a jeżeli nie zwolenników, to przynajmniej osoby interesujące się nimi.
Pisanie pracy doktorskiej o poglądach Friedmana jest możliwe, gdyż niejeden pracownik SGH jest nimi zainteresowany (szerzej: całą szkołą Chicago w ekonomii).
Ale co do wyboru konkretnego promotora: za wczesny etap "konsultacji".

2018-07-30
Michał pisze: Szanowny Panie Rektorze,

Czym spowodowana jest podwyżka opłaty za semestr studiów niestacjonarnych?
Czy studenci, którzy zaczynają drugi rok studiów magisterskich również będą mieli podniesione czesne?

Z poważaniem

Zmiana opłat jest konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia studiów. Dotychczasowa wysokość opłat za studia niestacjonarne utrzymywana była przez SGH od wielu lat na niezmienionym poziomie.
Zgodnie z zapisami umów podpisywanych ze studentami przed rozpoczęciem kształcenia, opłaty za naukę określone w załączniku do umowy obowiązują przez czas trwania umowy.