odpowiedzi

 

Zachęcam do zapoznania się z odpowiedziami na zadane już pytania. Zapraszam również do zadania własnych pytań oraz zapoznania się z archiwami otwartego dialogu ze społecznością Uczelni podczas dwóch kadencji rektorskich w latach 1999-2005.

2020-01-24
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,
W bieżącym semestrze zapisana jestem na zajęcia, na które (zgodnie z harmonogramem) przewidzianych jest 15 spotkań. Niestety nie mogłam uczestniczyć w 3 zajęciach, co spowodowało, że prowadzący:
- nie wyraził zgody na moje uczestnictwo w kolejnych zajęciach,
- usunął mnie z listy osób z dostępem do niezbędnika (a tym samym pozbawił mnie dostępu do wiedzy),
- nie wyraził zgody na dopuszczenie do egzaminu (ani w pierwszym, ani w drugim terminie).
Panie Rektorze, chciałabym zapytać czy zachowanie prowadzącego można uznać za akceptowalne? Co powinnam zrobić w zaistniałej sytuacji? Chciałabym poznać opinię Pana Rektora.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Z wyrazami szacunku,
Studentka SM

Na podstawie przedstawionych okoliczności trudno zająć stanowisko, potrzebne byłoby więcej informacji.

2020-01-24
Doktorantka pisze: Szanowny Panie Rektorze,
w odpowiedzi na złożony wniosek o stypendium rektora, otrzymałam informację:
"W związku z niespełnieniem § 37 pkt 4, który mówi: "Stypendium Rektora może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
3) podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej;"
decyzja jest negatywna"

Owszem, miałam jedną ocenę poniżej db, ale dlaczego komisja nie rozpatrywała w ten sam sposób pkt. 4: "4) wykazał się zaangażowaniem w życie Uczelni. " - większość doktorantów tego punktu nie spełniła, a stypendium i tak dostała.
Czy nie jest to niesprawiedliwe mimo zapisu: "Stypendium Rektora może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki"?
Z wyrazami szacunku,
Doktorantka

Wezmę pod uwagę Pani uwagi przy konstruowaniu regulaminu na kolejny rok. Być może zapis o "zaangażowaniu" jest trudno mierzalny, ale obecnie nie mam podstaw do kwestionowania decyzji Komisji. Warunku formalnego dotyczącego ocen jednak Pani nie spełniła.

2020-01-24
Patryk Popielewicz pisze: Dzień dobry,

Jestem żywo zainteresowany studiami podyplomowymi na SGH na kierunku Zamówienia publiczne.
Czy Państwa Uczelnia w bieżącym roku planuje kolejną rekrutację na ten kierunek ? Jak tak to kiedy rozpoczyna się termin rekrutacji online ?

Z poważaniem,
Patryk Popielewicz

Prośba o kontakt z Sekretarzem Studiów: Agnieszka Kozłowska (w godzinach 16:30-17:30, od poniedziałku do piątku) tel. 509251601

2020-01-23
Gość serwisu pisze: Dzień dobry, na zajęciach "Projektowanie aplikacji wspomagających procesy
biznesowe - Excel Visual Basic" z dr. Bernardellim do zaliczenia było wymagane stworzenie projektu, chociaż w Sylabusie ocena końcowa składa się jedynie z kolokwium. Proszę o podpowiedź, co można w takiej sytuacji zrobić.

W semestralnym programie zajęć w sylabusie jest "samodzielne rozwiązanie zadania projektowego" i stąd (zgodnie z sylabusem) wymagane było stworzenie takowego projektu. Na ostatnich zajęciach (dzisiaj) było zaliczenie, które z powodzeniem można nazwać kolokwium, gdyż obejmowało do rozwiązania dwa zadania - jedno takie samo dla wszystkich, a drugie związane z konkretnym projektem. Zasady zostały podane na pierwszych zajęciach.

2020-01-23
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze
Czy jeśli ktoś nie podejdzie do egzaminu, bez zwolnienia i dostanie ocenę 0, a w 2 terminie zaliczy egzamin to jaka będzie ocena z tego przedmiotu? Czy średnia ocena plus 0 dziona przez 2?

"zero"? W Regulaminie nie ma takiej oceny.