odpowiedzi

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z odpowiedziami na dotychczas zadawane pytania. Zapraszam również do zadania własnych pytań.

2023-02-03
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,

Do kogo należy skierować maila z udzieleniem zgody na otrzymanie dodatkowego jednorazowego stypendium w wysokości 1500 zł?

Stypendia są przyznawane automatycznie studentom spełniającym określone warunki. Nie ma potrzeby występowania o przyznanie dodatkowego stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego.

2023-02-03
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,
Ile czasu ma wykładowca, aby sprawdzić egzaminy?

Z poważaniem,

Wykładowca powinien wstawić oceny do protokołu w terminie określonym przez dziekana studium. Do tego terminu wykładowca może sprawdzać egzaminy. O terminie sprawdzenia egzaminu powinien jednak powiadomić studentów.

2023-02-03
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,
Aktualnie trwa wypełnianie deklaracji semestralnych na przyszły semestr. Na studiach popołudniowych została otworzona bardzo mała ilość przedmiotów kierunkowych, przez co nie można zrealizować 30 ects w trakcie semestru. Co w takim przypadku należy zrobić skoro nie z winy studentów nie można zrealizować przedmiotów?
Z wyrazami szacunku

Taka sytuacja nie może mieć miejsca. W indywidualnych sprawach związanych z brakiem możliwości wyboru przedmiotów proszę o bezpośredni kontakt z dziekanem studium.

2023-02-03
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,

mam pytanie odnośnie lektoratów z języka angielskiego na studiach magisterskich niestacjonarnych w trybie sobotnio - niedzielnym. Czy jako student ostatniego semestru w/w studiów mam możliwość zaliczenia ostatniego semestru lektoratu w indywidualnym trybie nauczania lub w formie zdalnej?
W poprzednich semestrach zrealizowałem wszystkie przedmiotu obowiązkowe i dodatkowe, tym samym w ostatnim semestrze studiów będę mieć jedynie lektorat z j. angielskiego, jeden przedmiot e-learningowy i seminarium magisterskie.
W związku z powyższym musiałbym dojeżdżać na uczelnie ponad 400 km w jedną stronę tylko i wyłącznie na jedne zajęcia z angielskiego, które trwają 1,5 h. Droga zajmuje około 4 h w jedna stronę, koszty paliwa i stracony na dojazd czas są zupełnie nieuzasadnione ekonomicznie w tym przypadku.
Wiem, że wielu studentów jest w podobnej sytuacji, bardzo proszę o rozważenie wprowadzenia nauki języków w trybie hybrydowym (chociaż na ostatnim semestrze toku studiów) - zupełnie nie ma konieczności zajęć stacjonarnych w tym przypadku - jakość nauczania języków stacjonarna ws. Online jest taka sama.

Rozumiejąc sytuację nie ma możliwości, żeby lektoraty były prowadzone w sposób zdalny. Tylko wykłady mogą być prowadzone w systemie hybrydowym. W sposób zdalny są prowadzone zajęcia tylko na dwóch kierunkach na studiach niestacjonarnych: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie oraz HR Biznes Partner.

2023-01-30
Joanna Franaszek pisze: Szanowna ekipo Rektorska,
Nie mam pytania. Chciałam tylko podziękować paniom z kadr i płac za pomoc. Warto odnotowywać dobre rzeczy.
Dziękuję także za prawdziwie eko kubki (a nie jakiś marny greenwashing) w Klubie Profesorskim.
Pozdrawiam,
JF

Dziękuję za miłe słowa.