odpowiedzi

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z odpowiedziami na dotychczas zadawane pytania. Zapraszam również do zadania własnych pytań.

2022-09-14
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,
Mam pytanie, czy po ponownym zrekrutowaniu możliwe jest przepisanie ocen, jeśli jeden przedmiot na pierwszym semestrze miałam zaliczony warunkowo i nie dokończyłam jego zaliczenia w następnym? Interesuje mnie reszta przedmiotów z pierwszego semestru bez tego jednego. Przyznam szczerze, że byłoby to bardzo pomocne. Z góry dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.

Tak jest to możliwe. Szczegóły znajdują się na stronach dziekanatów.

2022-09-14
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,
na podstawie §23 pkt 12 Regulaminu studiów student może dokonać jednorazowego wypisania się z wybranych zajęć. W tym roku termin weryfikacji decyzji przez dziekanat to 8 listopada. Chciałbym zapytać, czy opcja ta dotyczy również przedmiotów związanych z kierunkiem oraz czy dziekanat może odrzucić tę prośbę? Jeśli prośba może zostać odrzuca, chciałbym dowiedzieć się w jakich przypadkach i co decyduje o jej odrzuceniu.
Z wyrazami szacunku, student

Jest to prawo studenta. Można wypisać się z przedmiotu związanego z kierunkiem. Dziekanat nie może nie uwzględnić prośby studenta w tej sprawie.

2022-09-14
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,

na Forum Ekonomicznym w Karpaczu zapowiadał Pan otworzenie kierunku na studiach licencjackich i magisterskich w rytmie zrównoważonego rozwoju, nauk o klimacie? Czy jest to planowane na bliższą niż dalszą przyszłość?

Obecnie trwają pracę nad podstawą programową kierunku dot. zrównoważonego rozwoju na studiach I stopnia. Planujemy w przyszłym roku przedstawić Senatowi SGH program tego kierunku do zatwierdzenia.

2022-09-14
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,
czy istnieje szansa, aby zajęcia ćwiczeniowe również odbywały się w trybie hybrydowym w nadchodzącym roku akademickim (albo do czasu unormowania się cen paliw)?
Z uwagi na miejsce zamieszkania nie mam możliwości skorzystania z innych rodzajów transportu niż auto, a aktualna sytuacja na rynku jest zwyczajnie ciężka (a nie zapowiada się na poprawę, wręcz przeciwnie).
Zwyczajnie obawiam się, że przy zapowiadanych podwyżkach cen energii i wody oraz aktualnych cenach paliwa i noclegów mój budżet okaże się niewystarczający do pokrycia wszystkich należności.

Rozumiem sytuację. Jednak w nadchodzącym roku akademickim wszystkie zajęcia co do zasady będą prowadzone w pomieszczeniach uczelni. Wyjątek stanowią wykłady, które będą prowadzone w formie hybrydowej, zajęcia wyznaczone przez rady programowe poszczególnych kierunków, które będą prowadzone on-line oraz zajęcia na pięciu zjazdach na dwóch kierunkach na studiach II stopnia niestacjonarnych: Zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz HR Biznes Partner.

2022-09-14
Gość serwisu pisze: Szanowny Panie Rektorze,
będę wyjeżdżać na Erasmusa. Czy podczas tego programu poza nauką mogę pójść na miejscu do pracy? A jeżeli tak czy są jakieś ograniczenia?
Pozdrawiam,
Student jadący na wymianę

W tym względzie nie ma żadnych ograniczeń. Jednak przede wszystkim trzeba zrealizować program wszystkich przedmiotów wybranych na danej uczelni.